Процес

Челно заваряване на полиетиленови тръби

Челното заваряване на тръби е метод който за заваряване на полиетиленови тръби посредством машини за челно заваряване на тръби с нагорещена метална плоча. Челното заваряване на тръби е един от двата метода за присъединяване на термо-пластични тръби от полиетилен и други сходни материали за изработката на водопроводи и газопроводи.


Процесът

Фазата за нагорещяване е първата фаза при използването на машини за челна заварка и представлява притискане на краищата на двете тръби към нагорещена плоча за определен период от време. След това следва втора фаза на челно заваряване на тръби която представлява редуциране на налягането до определено ниво което позволява задържане на краищата на тръбите допрени до металната плоча. Това задържане дава време на топлината да навлезе в материала на тръбата и да се получи по-добра челна заварка.

След втората фаза на челното заваряване на тръби металната плоча се премахва и двата края на тръбите се притискат един към друг. Притискането продължава определен период от време според диаметъра на тръбата. Финалната фаза на челно заваряване на тръби е фазата за охлаждане. Продължителността на охлаждането зависи от диаметъра на тръбата и дебелината на стената и.


Подготовка на машината за челно заваряване на тръби

Преди стартиране на процеса за челно заваряване на тръби машината за челни заварки трябва да бъде инспектирана дали работи добре и да бъде позиционирана съобразно тръбите, които ще се заваряват.


Подготовка на тръбата за челно заваряване

Преди челното заваряване на тръбите трябва те да бъдат подготвени. Когато се подготвят дължините на тръбите трябва да се остави толеранс защото при подравняването тръбите се подрязват.

Преди тръбите да бъдат захванати в машината за челно заваряване те трябва да бъдат проверени дали са напълно здрави и дали формата им е правилна. Ако има разминаване в дебелината на стената то не трябва да е повече от 10% от самата дебелина на стената. Също така краищата на тръбите които ще се заваряват трябва да са чисти.

След тази проверка тръбите могат да бъдат захванати в машината за челно заваряване на тръби. Добра практика е когато се захващат тръбите тяхната маркировка да бъде подравнявана. Това спомага и за по лесното разпознаване на тръбата в бъдеще.

След като тръбите са здраво захванати в машината за челно заваряване на тръби, двата края на тръбите трябва да бъдат притиснати към въртящата се подравняваща плоча на машината за челно заваряване. Тази плоча подрязва тръбите така, че двата им края да паснат точно един към друг, без да остават свободни пространства. След като тръбите са подрязани въртящата плоча се премахва и на нейно място се поставя нагревателната плоча за челно заваряване.

Заваряване

Нагорещената плоча се поставя между двата края на тръбите, при което образуването на ръба трябва да се наблюдава внимателно.

Преди самото челно заваряване да започне трябва да са отбелязани времето за охлаждане, за нагряване съобразно диаметъра на тръбата и дебелината на стената. Някой машини имат таблици показващи тези времена изобразени върху. Практиката показва че наличието на хронометър и часовник спомага за доброто следене на процеса.

Практиката показва, че е добре преди започването на всеки работен ден да се прави по една пробна заварка с цел да се види дали машината функционира правилно и дали няма повреди върху плочата за нагряване.

След като е поставена нагорещената плоча между тръбите те трябва да бъдат притиснати към нея.

Натискът се прилага постепенно, като трябва да се следи да не се надвишава максималното препоръчително налягане съобразно диаметъра на тръбата и дебелината на стената и. Силата на натиск трябва да се държи постоянна до формирането на хубав ръб от разтопен материал.

Ръбът от разтопен материал трябва да е равномерно разположено по цялото сечение на края на тръбата.

В зависимост от вида машина силата за притискане на тръбите може да се регулира ръчно или автоматично.

След формиране на правилен ръб налягането за притискане се редуцира за да може топлината да навлезе в материала равномерно. По този начин се предотвратява появата на т.нар. студена заварка.

Когато фазата с нагряването приключи нагорещената плоча на машината за челна заварка на тръби се отстранява внимателно и двата края на тръбите се притискат един към друг. Самото притискане се осъществява до пълното охлаждане на материала.

Инспекция

След като охлаждането приключи налягането може да бъде освободено и тръбите могат да бъдат премахнати от машината за челно заваряване. Веднага след това готовата заварка може да бъде инспектирана визуално за неравности и здравина.

Translate »