Procesul

Sudura cap la cap a ţevilor din polietilenă

Sudura cap la cap a ţevilor este o metodă de sudură a ţevilor din polietilenă cu ajutorul aparatelor de sudură cap la cap a ţevilor, cu o placă metalică încinsă. Sudura cap la cap a ţevilor este una dintre cele două modalităţi de îmbinare a ţevilor termo-plastice din polietilenă şi alte materiale asemănătoare, pentru realizarea conductelor de ape şi de gaze.


Procesul

Faza dedicată încălzirii este prima fază din procesul de folosire a aparatelor de sudură cap la cap şi practic înseamnă apăsarea capetelor celor două ţevi la o placă încinsă, pe o anumită perioadă de timp. Ulterior urmează a doua fază a sudurii cap la cap a ţevilor care este reprezentată de reducerea presiunii la un anumit nivel, permiţând ţinerea capetelor ţevilor presate la placa metalică respectivă. Aceasta ţinere a capetelor presate la placa metalică asigură căldurii timp ca să pătrundă în materialul ţevii şi prin urmare să se efectueze o sudură mai bună cap la cap.

După a doua fază a sudurii cap la cap a ţevilor, placa metalică este îndepărtată şi capetele celor două ţevi sunt presate unul la celălalt. Presarea capetelor continuă o anumită perioadă de timp, stabilită în funcţie de diametrul ţevii. Faza finală a sudurii cap la cap este faza de răcire. Durata perioadei de răcire depinde de diametrul ţevii şi de grosimea peretelui ţevii.


Pregătirea aparatului pentru sudura cap la cap a ţevilor

Înainte de începerea procesului de sudură cap la cap a ţevilor, aparatul de sudură cap la cap trebuie verificată pentru funcţionarea sa corectă şi trebuie poziţionată în conformitate cu ţevile care urmează a fi sudate.


Pregătirea ţevii pentru sudura cap la cap

Înainte de sudura cap la cap a ţevilor, mai este necesară şi pregătirea acestora În procesul pregătirii lungimilor ţevilor este necesar să lăsaţi o toleranţă, deoarece la aliniere ţevile vor fi tăiate.

Înainte ca ţevile să fie prinse în aparatul de sudură cap la cap, trebuie verificat dacă acestea sunt absolut intacte şi dacă forma lor este corectă. În cazul în care există discrepanţe în grosimea pereţilor, discrepanţa respectivă nu trebuie să depăşească 10% din grosimea pereţii. De asemenea, capetele ţevilor care urmează a fi sudate, trebuie să fie curate.

După efectuarea acestei verificări, ţevile pot fi prinse în aparatul de sudură cap la cap a ţevilor. O practică bună este ca la prinderea ţevilor, marcajele ţevilor să fie aliniate. Acest procedeu ajută şi la identificarea mai uşoară a ţevii în viitor.

După ce ţevile sunt prinse bine în aparatul de sudură cap la cap a ţevilor, cele două capete ale ţevilor trebuie presate la placa de aliniere rotativă a aparatului de sudură cap la cap. Placa respectivă taie ţevile aşa întru-cât cele două capete ale lor să se îmbine exact unul cu celălalt, fără a rămâne spaţii libere. După tăierea ţevilor, placa rotativă trebuie scoasă şi la locul ei trebuie amplasată placa de încălzire pentru sudura cap la cap.

Sudura

Placa încinsă este amplasată între cele două capete ale ţevilor, proces în care trebuie observată cu mare atenţie formarea muchiei/marginii.

Înainte de procesul în sine de sudură cap la cap, trebuie notate timpul de răcire, de încălzire în funcţie de diametrul ţevii şi de grosimea peretelui. Pe unele aparate există tabele în care sunt afişate aceste perioade de timp. Practica arată că ţinerea la îndemână şi folosirea unui cronometru şi a unui ceas ajută la buna următire a procesului.

Practica arată că este bine ca înainte de începerea fiecărei zi de lucru să fie efectuată o sudură de probă pentru a se verifica funcţionarea corectă a maşinii şi pentru a se constata dacă există deteriorări pe placa de încălzire.

După ce placa încălzită este pusă între ţevi, acestea trebuie presate la placă.

Presiunea se aplică treptat urmârindu-se totodată pentru nedepăşirea presiunii maxime recomandate, în funcţie de diametrul şi grosimea pereţilor ţevii. Forţa de presiune trebuie menţinută la fel şi constantă, până la formarea unei margini corespunzătoare din material topit.

Marginea din material topit trebuie să se situeze în mod egal pe toată secţiunea capătului ţevii.

În funcţie de felul aparatului, forţa de presiune a ţevilor poate fi reglată manual sau automat.

După formarea unei mărgini corecte, presiunea de presare trebuie redusă pentru a se permite pătrunderea egală în material a căldurii. În acest fel se previne a.z. sudare la rece.

În momentul în care se finalizează faza cu încălzirea, placa încălzită a aparatului de sudură cap la cap a ţevilor trebuie îndepărtată cu atenţie şi cele două capete ale ţevilor trebuie presate unul la celălalt. Presarea se efectuează până la răcirea completă a materialului.

Inspecţia

După finalizarea răcirii, presiunea poate fi eliberată şi ţevile pot fi îndepărtate de la aparatul de sudură cap la cap. Imediat după, sudura gata poate fi inspectată vizual pentru inegalităţi şi pentru coeziune.

Translate »